ПРЕЗИДЕНТ

Петешова Лидия Ивановна
г.Калининград, ул.Генерала Павлова, 26-24
тел.: +7 911 495 29 38

E-mail: peteshovali@yandex.ru